Regulatory documenten

Hieronder vindt u alle Wholesale documenten met betrekking tot regulering.

Open Wholesale Model

Op maandag 19 mei 2014 heeft KPN tijdens de Industry Group Hypothese-sessie Marktanalyses een voorstel gedaan voor een Open Wholesale Model. Hieronder treft u het Position Paper Open Wholesale Model KPN.

Position Paper Open Wholesale Model KPN

ND5 documenten

ND5 toetsen 

WPC documenten

WPC2a documenten

WPC 2013-2015 documenten 

Tariefdifferentiatie voorstellen

Geen voorstellen